Phin lọc 3M 6004


Giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm bảo hộ lao động là tấm lọc và phin 6004 sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm nông nghiệp, sản xuất hóa chất, phòng thí nghiệm và ngành công nghiệp thực phẩm.


Còn hàng
1 sản phẩm

Phin 3M 6004 sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm nông nghiệp, sản xuất hóa chất, phòng thí nghiệm và ngành công nghiệp thực phẩm.

Phin 3M 6004 NIOSH đã phê chuẩn tác dụng với ammonia và methylamine.

Phin 6004 sử dụng với các loại mặt nạ nửa mặt và mặt nạ 6000 và các mặt nạ nửa mặt và mặt nạ 7000, có thể được sử dụng với bộ 3M 2000 Series và 7093 (cả hai đều yêu cầu Bộ 3m 502) hoặc 5N11 và 5P71 Filter (cả hai đều cần bộ 3M 501 Filter Retainer).

Phin này phù hợp với khẩu trang 3M và mặt nạ nửa mặt. Khi được trang bị phù hợp, phin 3M giúp bảo vệ hầu hết các chất gây ô nhiễm hóa học, làm cho tiêu chuẩn bất kỳ mặt nạ chống thấm 3M nào để bảo vệ đường hô hấp.

Phin lọc cho mặt nạ sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm nông nghiệp, sản xuất hóa chất, phòng thí nghiệm và ngành công nghiệp thực phẩm.

Thông tin chi tiết về phin 3M 6004

Cùng với mặt nạ phòng độc thì phin lọc và tấm lọc cũng có vai trò vô cùng quan trọng. Hay nói theo một cách khác nó còn được xem là bộ phận quan trọng nhất giúp lọc toàn bộ các loại khí độc hại từ môi trường bên ngoài trước khi vào tới cơ thể.

Phin này được chỉ định để lọc các loại hơi hóa chất hữu cơ mà phổ biến là xăng, dầu, acetone (dung môi trong sơn), benzen (C6H6), các đồng đẳng của benzen, este, carbon disulfide (CS2),..và hơi hơi axit như Chlorine (Cl2), Chlorine Dioxide (ClO2), Hydrogen Chloride (HCl), Hydrogen Fluoride (HF), Hydrogen Sulfide (H2S), Sulfur Dioxide (SO2), các loại hơi amoniac và methylamine.

chi tiết cách sử dụng Phin lọc 3M 6004

liên hệ đông châu phân phối Phin lọc 3M 6004

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 02862702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

băng keo 3M chính hãng đông châu

màng lọc nước công nghiệp

banner trách nhiệm công ty đông châu