Chất Bịt Kín Trong Suốt 3M 3950


Chất bịt kín trong suốt 3M 3950 sử dụng để làm kín các cạnh của các màng tương thích để giúp màng không bị nhấc do tiếp xúc với môi trường hoặc làm sạch.


Còn hàng
1 sản phẩm

Chất bịt kín trong suốt 3M 3950 phạm vi nhiệt độ ứng dụng được đề xuất cho sản phẩm này là 50 ° đến 100 ° Fahrenheit.

Chất bịt kín trong suốt 3M 3950 là chất lỏng trong suốt - dung dịch acrylic / vinyl trong xylen.

Chống lại các hóa chất như axit nhẹ, kiềm nhẹ và muối.

Chất bịt kín trong suốt 3M 3950 khả năng chống nước vượt trội.

Chất bịt kín trong suốt 3M 3950 sử dụng cho các cạnh của các màng tương thích để giúp màng không bị nhấc do tiếp xúc với môi trường hoặc làm sạch.

Thông tin chi tiết 3M 3950

  • Bao gồm cho các ứng dụng tô phết.
  • Thận trọng: Nhiệt độ ứng dụng sản phẩm 3M được đề xuất từ ​​50° đến 100° Fahrenheit.
  • Không thi công trực tiếp lên bề mặt sơn.
  • Sử dụng sản phẩm 3M này để dán các mép tiếp xúc của phim tương thích để giúp phim không bị nâng lên do tiếp xúc với môi trường hoặc làm sạch.
  • 3M ™ Edge Sealer giúp giảm thiểu các tác động không tốt khi sử dụng hoặc điều kiện tiếp xúc khắc nghiệt kéo dài.

đông châu phân phối Chất Bịt Kín Trong Suốt 3M 3950

đóng gói giá sỉ Chất Bịt Kín Trong Suốt 3M 3950

liên hệ giá tốt Chất Bịt Kín Trong Suốt 3M 3950

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 02862702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

băng keo 3M chính hãng đông châu

màng lọc nước công nghiệp

banner trách nhiệm công ty đông châu