Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Whatman Số 2 1002-110


Giấy lọc phòng thí nghiệm đường kính 110 mm lọc chung trong phạm vi kích thước hạt 8 μm, để giữ chất dinh dưỡng đất trong các thử nghiệm tăng trưởng thực vật.


Còn hàng
1 sản phẩm

Thông tin chi tiết sản phẩm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman số 2 đường kính 110 mm chất liệu cellulose được sử dụng trong các kỹ thuật phân tích định tính để xác định các vật liệu.

Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman số 2 đường kính 110 mm kín hơn lớp 1 với sự gia tăng tương ứng về thời gian lọc (ví dụ, tốc độ lọc chậm hơn một chút).

Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman số 2 đường kính 110 mm lọc chung trong phạm vi kích thước hạt 8 μm, để giữ chất dinh dưỡng đất trong các thử nghiệm tăng trưởng thực vật. Cũng được sử dụng để theo dõi các chất ô nhiễm cụ thể trong khí quyển và trong thử nghiệm đất.

Thông số kỹ thuật

  • Giấy lọc phòng thí nghiệm 1002 giữ hạt: 8μm

  • Giấy lọc PTN 1002 độ xốp: Vừa tốt

  • Tốc độ lọc: ASTM, 55 giây; Herzberg, 240 giây.

  • Bề mặt: Mịn

Giấy lọc phòng thí nghiệm được biết đến là một tấm chắn bán thấm được đặt vuông góc với dòng chất lỏng hay không khí. Nguyên liệu để sản xuất giấy lọc thường là các loại gỗ mềm, gỗ cứng, cây xơ hay sợi khoáng đã được xử lý bằng thuốc thử hay ngâm, tẩm trong hóa chất phù hợp tạo ra các đặc tính cần thiết.

Các giấy lọc có nhiều các đặc điểm khác nhau như độ ẩm, độ xốp, tỷ lệ lưu giữa hạt, tốc độ dòng thể tích hay khả năng tương thích, hiệu quả cùng công suất.

Đông Châu cung cấp sản phẩm liên quan giấy lọc định tính thí nghiệm định lượng dùng trong lọc nước chất lỏng hóa chất. Gọi 02862702191

Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Whatman Số 2 Đường Kính 110 Mm

Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Whatman Số 2 Đường Kính 110 Mm

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 02862702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

băng keo 3M chính hãng đông châu

màng lọc nước công nghiệp

banner trách nhiệm công ty đông châu