Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Newstar 102 Đường Kính 150 Mm


Giấy lọc phòng thí nghiệm 102 đường kính 150 mm trong các kỹ thuật phân tích định tính để xác định các vật liệu


Còn hàng
1 sản phẩm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 102 đường kính 150 mm trong các kỹ thuật phân tích định tính để xác định các vật liệu, đặc biệt thích hợp cho lọc trong phòng thí nghiệm nói chung khi không cần phân tích trọng lượng. 

liên hệ đông châu phân phối Giấy lọc cặn phòng thí nghiệm Newstar 150mm

Giấy lọc cặn phòng thí nghiệm Newstar 150mm

Thông số kỹ thuật giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 101, 102, 103mm

Thông số kỹ thuật giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 101, 102, 103mm

Giấy lọc cặn 202 Newstar phòng thí nghiệm

Giấy lọc cặn 202 Newstar phòng thí nghiệm

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 02862702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

băng keo 3M chính hãng đông châu

màng lọc nước công nghiệp

banner trách nhiệm công ty đông châu