Xốp Lọc Bụi Khí Không Than 10mm Lỗ Thưa


Phạm vi kích thước có trong xốp lọc bụi khí không than 10 mm bao gồm một diện tích rộng hiệu quả, đặc biệt là vì các mật độ lổ khác nhau


Còn hàng
1 sản phẩm

Xốp lọc bụi khí không than 10 mm có sẵn trong các mật độ khác nhau, với số lượng lổ trên một inch tuyến tính, và có độ dày khác nhau từ 10PPI đến 60PPI (10, 20, 30, 45 và 60 Pores Per Inch ).

Xốp lọc bụi khí không than 10 mm có thể làm sạch có thể được sử dụng ở mọi độ dày thực tế và được cắt theo yêu cầu.

Phạm vi kích thước thưa có trong xốp lọc bụi khí không carbon 10 mm bao gồm một diện tích rộng hiệu quả, đặc biệt là vì các mật độ phân bố khác nhau có thể được liên kết với nhau để tạo ra hiệu quả mong muốn bằng cách sử dụng một cơ chế lọc phân loại.

Xốp lọc bụi khí không carbon 10 mm có sẵn trong các tấm 2m x 1m hoặc làm tấm cắt theo kích thước yêu cầu. 
Nhiệt độ -20c / + 70c.

liên hệ đông châu phân phối Xốp Lọc Bụi Khí Không Than 10mm Lỗ Thưa

cấu tạo chi tiết Xốp Lọc Bụi Khí Không Than 10mm Lỗ Thưa

Tìm hiểu thêm

Link >> Giấy lọc phòng sơn

Link >> Khung lọc than hoạt tính

Link >> Vật liệu lọc nước

Link >> Bông lọc bụi công nghiệp

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 02862702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

băng keo 3M chính hãng đông châu

màng lọc nước công nghiệp

banner trách nhiệm công ty đông châu